Kronológia

Go down

Kronológia

Témanyitás by Extralarge on Hétf. Jan. 04, 2016 6:45 pm

emberi

galaktikus

- = A galaxis története = -

Az alábbiakban megismerkedhettek az ismert galaxis főbb történelmi eseményeivel mindaddig az időpontig, ameddig a játék el nem kezdődik. A játéktéren történt nagyszabású fórumkalandok és játékszituációk természetesen befolyással lesznek a galaxis sorsának alakulására, úgyhogy rajtatok is áll, hogyan alakítjátok tovább a történelmi elődök örökségét!

Időszámítás

Mielőtt rátérnénk a főbb események kronológiai felsorolására, tisztában kell lennünk az idővonal kiszámításának és meghatározásának módjaival. Természetesen ahány nép, annyiféle szokás: a félreértések és katasztrófák elkerülése érdekében a galaxis regnáló politikai testülete időben felismerte, hogy egységesített, szabvány időzónát kell létrehozni azokon a területeken, amelyek a fennhatósága alá tartoznak. Bár a határvonalak többször változtak az elmúlt évszázadok során, a Nagy Reszinkronizáció beépült a legtöbb faj kollektív tudatába és mindennapi tevékenységének szerves része lett. A reszinkronizáció módszertana szerint olyan történelmi eseményt kellett keresnünk, amely a galaxisban létező összes gondolkodó, fejlett intelligenciájú faj sorsát hosszútávon meghatározta és amely kapcsot teremtett valamennyi társadalom között. A megoldás kézenfekvőnek tűnt és a választás ennek megfelelően a galaxis történelmét alapjaiban befolyásoló Naung-fenyegetések időszakára esett (ezekről lejjebb olvashattok). A rettegés és sötétség időszaka volt ez; háború dúlt a galaxis összes régiójában, pusztulás és halál kísérte minden nép fiának és lányának lépteit. A Galaktikus Szenátus, mint törvényhozó testület Gimel Fennestra első rétor javaslatára új, egységes naptár- és időszámítási rendszert vezetett be az ismert galaxis valamennyi területén. Mindez a Harmadik, egyben Utolsó Fenyegetést követő újév napján történt, ezért ezt a napot tartják az új időszámítás kezdetének és a régi időszámítási módok végének. Természetesen jó néhány faj akadt, akik kulturális, esetlegesen vallási kötődéseik miatt megtartották az általuk létrehozott, hagyományos időszámítási módot, de a galaktikus közösséghez való integrálódás hamar szükségszerűvé tette, hogy igazodjanak a szabvány naptárhoz. Fennestra javaslata tehát jogerőre emelkedett és hosszú évek távlatából a galaktikus közösség összetartozásának egyik alappillére lett: emlékeztet a múltra, amikor minden faj összefogott a túlélésük érdekében és együttes erővel küzdött egy szebb és jobb jövőért.

RÖVIDÍTÉSEK:

N.f.e.: Naung fenyegetések előtt
N.f.u.: Naung fenyegetések után
N.r.sz.: Nagy Reszinkronizáció, valamint minden kétszázadik ünnepi év


Főbb történelmi események

A galaktikus történelem azon fejezetei, amelyeket kivétel nélkül minden nép minden iskolájában tanítanak és amelyek az általános műveltség szerves részét képezik. Ezekkel a múltbeli történésekkel illik tisztában lenni, főleg a világpolgárok és a nagypolitika résztvevőinek számára.

Naung fenyegetések előtt

A Fehér Fény Évei (N.f.e. 4155 - N.f.e. 3629)

A galaxis történetének ebben az időszakában a Fehér Fejedelem uralkodott - állítólag több, mint ötszáz éven át. Ezt az állítást a történész társadalom szinte egyhangúlag utasítja el, de a tény, hogy a galaxis szinte összes kultúrájában felbukkan ez a rejtélyes történelmi szereplő egészen más és más régészeti korokból származtatott leleteken ábrázolva, azt az elméletet erősíti, hogy a Fehér Fejedelem valóban élt és létezett, akár félezer éven át. Történelmileg bizonyított tény az Acharai Birodalom létezése, amely a Fehér Fény Évei alatt az ismert galaxis egy jelentős részét ellenőrzése alatt tartotta. Több kutató véleménye, hogy ez lehetett a galaxis első olyan állama, amely képes volt egész régiókat az irányítása alá vonni és galaktikus államot alapítani. Sajnálatos módon a későbbi háborúk minden ebből a korból fennmaradt régészeti örökséget megsemmisítettek vagy eltüntettek, így csak köznépi hiedelmek, mesék és legendák, dalok és versek formájában maradt fent az egykori dicső birodalom emléke, valamint azoké, akik benne éltek és akik megalapították. Nem tudni ugyanis, hogy létezett-e acharai faj, vagy valamely ősnyelven nevezték így a birodalmat. Az általános megállapításon felül, tehát a puszta létezésén túl a történetírók még mindig keveset tudnak az Acharai Birodalom működéséről, politikájáról, intézményi felépítéséről és létrejöttének történetéről. Egyes nézetek szerint a Fehér Fejedelem a Birodalom uralkodójának kitüntetett címe volt, akit istenségeknek kijáró személyi kultusz vett körül, talán innen eredhet a rendkívül egyforma ábrázolási módszer is. Mások elvetik ezeket a gondolatokat és úgy vélik, a Birodalmat egyetlen személy tartotta össze annak megalapításától egészen bukásáig. Mivel a dalok és mende-mondák egy rendkívül békés, jóléti időszakról mesélnek, az Acharai Birodalom fennállásának rejtélyes időszaka a Fehér Fény Évei néven vonult be a történelem könyvekbe.

A Fény és Sötétség Háborúja (N.f.e. 3511 - N.f.e. 3391)

A Fehér Fejedelem bukását bizonyítottan nem ez a háború okozta, ugyanis annak kitörésekor a galaxisban már polgárháború dúlt és vandálok tüze égett. Feltételezhető, hogy a roppant Birodalom összeomlását követően törvényszerű módon kaotikus állapotok uralkodtak el a galaxis legtöbb részében, amit a katonai és állami irányítás teljes hiánya okozott. Népek estek egymásnak a minél nagyobb szelet kihasításáért vívott harcban, területeket vontak az ellenőrzésük alá majd vesztettek el egyetlen nap leforgása alatt. A közel százhúsz évig tartó háborúskodás felőrölte a galaxis tartalékait, amelyeket az elmúlt időkben a Birodalom fennállása alatt sikerült felhalmozni. Miután a megmaradt birodalmi csapatokat végleg felszámolták vagy parancsnokaik a túlélés reményében feloszlatták, a Fejedelem hagyatéka végképp a sötétség tüzének martalékává lett. Innen ered a történelmi időszak elnevezése: a Fény kihunyt, helyébe lépett a Sötétség, miután megküzdöttek egymással a hatalomért.

A Vihar Előestéje (N.f.e. 3097 - N.f.e. 3091)

Szórványos leletek és bizonyítékok maradtak fent, de többek között naung leletek segítségével és adatrekonstruálással sikerült megállapítani, hogy a Fény és Sötétség Háborúját követő háromszáz esztendőben színre lépett egy új politikai nagyhatalom, amely a ma ismert Köztársaság jogelődjének tekinthető: egy demokratikus alapelveken nyugvó társadalmi együttműködés, amelyet a korabeliek Mallochron Föderáció néven tartottak számon. A Föderáció arról a bolygóról kapta a nevét, amelyen alapító okiratát a későbbi honatyák szignójukkal elláttak. Ennek ellenére nem a Mallochron - egy kopár, sivár, hegyvidékes bolygó - lett a föderáció központja, sőt, a planéta annyira jelentéktelenné vált az állam szemében, hogy nyugodt szívvel hagyták a naung támadások célpontjává és áldozatává válni. A Föderációt az államfő irányította - ez a birodalom hagyatékára vezethető vissza -, de a demokrácia elemei megjelentek a Legfelsőbb Tanács képében, amely egy közel háromszáz fős tanácsadó és döntéshozó testületként segítette az államfő munkáját. A Föderáció azonban fennállása alatt sem gazdaságilag, sem katonailag, sem társadalmilag nem volt képes egységes alapokon nyugvó államhatalom létrehozására. Egy roskadozó, nehézkes bürokráciával működő, sikertelen államként gyakorolta a hatalmat, miközben fennállt a veszélye annak, hogy a háborúskodásban megfáradt bolygók újra lázadozni kezdenek. Erre végül nem került sor, hiszen valamennyi faj felélte a tartalékait. De valami mindennél rosszabb következett, amire egyikőjük sem számított és ami rövid úton megpecsételte a Föderáció történetét.

Az Első Fenyegetés - A Naungok Ébredése (N.f.e. 3077 - N.f.e. 2925)

Majd háromezer évvel ezelőtt történt, hogy a Föderáció Csillagflottájának mélyűri felderítő egységei szétrajzottak a galaxisban, hogy új területeket fedezzenek fel. Ez a kirajzás egy kolonizációs folyamat első lépcsőjét jelentette, amelytől végső soron a már ismert és ellenőrzött területeken fellépő, egyre elhatalmasodó ásványkincs-hiány megoldását várták. A Legfelsőbb Tanács úgy gondolkodott, hogy legalább tizenöt-húsz új rendszerre van szükség, amelyek egyenként legalább két-két kolonizálható - mezőgazdasági, ipari vagy bányászati termelésre alkalmas - bolygót, holdat, csillagot tartalmaznak. Mivel térképkészítők és tudósok gyakran utaltak arra, hogy az univerzum elképesztően parányi részét ismerik, a Tanács bizakodva látott hozzá a feladat végrehajtásához és óriási reményeket fűztek az e célból kiképzett felderítő egységek küldetéséhez. A fennmaradt adatok alapján tudhatjuk, hogy kétszáznál is több egyszemélyes felderítő gép rajzott szét a világűr ismeretlen szektoraiba, akik nagy hatótávolságú, hipertéri adó-vevő berendezéssel voltak felszerelve az állandó kapcsolattartás végett. A szolgálati szabályzat szerint folyamatos adatgyűjtést kellett végezniük, ezeket pedig személyes megjegyzésekkel, üzenetekkel együtt minden hónap végén továbbítani kellett a legközelebbi adatgyűjtő állomásra. Az első egy évben minden a lehető legnagyobb rendben történt: csupán három felderítőt veszítettek el műszaki meghibásodás miatt és a többiekkel folyamatosan tudták tartani a kapcsolatot. A beérkező adatok rendkívül biztatóak voltak és a Legfelsőbb Tanács elrendelte a második lépcső végrehajtásának előkészületeit: a telepes programban résztvevők felkészítését az utazásra. Újabb egy év elteltével bizonyos Konar Jesylon mélyűri felderítő anomáliát jelentett az általa P-x-1-esnek elnevezett bolygó kapcsán, amelyet korábban már megfigyelés alatt tartott. Mivel a P-x-1-es egyike volt azoknak a kiemelten megfelelő bolygóknak, amelyek tökéletesen illettek a Tanács elképzeléseibe, a legalább hétezer telepest szállító csillaghajó-kontingens már úton volt Jesylon felfedezettjéhez. A byphasti férfi nem sokkal később tisztázatlan körülmények között eltűnt, de három hónap múlva megérkezett az a standard prioritású - vélhetően nem volt ideje átállítani - segélykérő üzenet a Föderáció határára, amelyben Jesylon nyomatékosan felszólítja a Tanácsot, hogy semmi esetre se küldjenek telepeseket az űr ezen szektorába! A történelmi események teljes ismeretében ma már tudjuk, hogy Jesylon - aki a byphasti kultúra örökös tagjává emelkedett - a naungok egyik fészekbolygóját találta meg.
avatar
Extralarge
Adminisztrátor
Adminisztrátor

Posts : 67
Join date : 2016. Jan. 02.

Karakterlap
Kaszt: Mindenható (5. szint)
Szint:
133/160  (133/160)
TP: 11

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Vissza az elejére


 
Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.